PDIB Construction Paweł Skrzypczak
Poznań
banner

Doradztwo w oparciu o nowe technologie

Maraton

Profesjonalne Doradztwo Inwestycji Budowlanych (PDIB) Construction, jest firmą, która propaguje wykorzystanie w budownictwie nowoczesnych technologii.  Proponujemy inwestorom innowacyjne rozwiązania dla ich obiektów, chociażby w zakresie energooszczędności czy ekologii. Wykorzystujemy też BIM (Building Information Management), czyli proces inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu. Jest to doskonałe narzędzie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. System pozwala szczegółowo zaplanować i koordynować przebieg prac budowlanych na każdym etapie i jednocześnie na wielu płaszczyznach.

Wysokie kwalifikacje naszego zespołu oraz osób współpracujących gwarantują prowadzenie inwestycji budowlanych na wysokim poziomie. W jego skład wchodzą projektanci i inspektorzy nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają wymagane uprawnienia we wszystkich branżach objętych nadzorem i są członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Nasi specjaliści są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Warto podkreślić, że w zakresie doradztwa również współpracujemy z wieloma kompetentnymi partnerami.

Z inicjatywy ośmiu generalnych wykonawców powstało Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Sygnatariusze Porozumienia starają się zmienić podejście firm budowlanych do zagadnień BHP oraz poprawić bezpieczeństwo na budowach. Ponieważ życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną, również w PDIB Construction propagujemy ideę bezpiecznej pracy. Uczymy się i dzielimy nabytą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa osób wykonujących roboty na budowach. Dążymy do tego, aby właściciele firm budowlanych zapewniali odpowiednie warunki pracy w trakcie realizacji inwestycji.