PDIB Construction Paweł Skrzypczak
Poznań
banner

Inspektor nadzoru – Poznań

Oferujemy pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach, w celu reprezentowania Inwestora na budowie w stosunku do uczestników procesu inwestycyjnego. Dbamy o prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego oraz spełnienie oczekiwań Inwestora.

Zakres naszych  działań obejmuje:

 • współpracę z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji,
 • opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
 • prowadzenie ofertowania inwestycji oraz analizy ofert i współudział w wyborze firm podwykonawczych,
 • współudział w negocjacjach kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw,
 • weryfikację harmonogramu robót, sprawdzanie postępu robót z harmonogramem umownym,
 • kontrola zgodności realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, obowiązującymipolskimi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • kontrolę jakości wykonywanych robót,
 • kontrolę i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych,
 • współudział w odbiorze końcowym budowy,
 • współudział w odbiorach dokonywanych przez instytucje zewnętrzne – Sanepid, PSP, PINB i inne jednostki wskazane w pozwoleniu na budowę oraz pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 • prowadzenie rozliczeń budowy, weryfikacja i zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania robót,
 • uzgadnianie faktur za roboty,
 • bieżące ewidencjonowanie kosztów,
 • weryfikację dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej,
 • pomoc prawną w zakresie inwestycji budowlanych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak odpowiedzialną funkcją jest pełnienie zawodu inspektora nadzoru inwestorskiego, dlatego wszystkie nasze działania są dokładnie przemyślane i podparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W ramach naszych usług oferujemy również kompleksowy nadzór inwestorski nad budową.

Dzięki bogatej wiedzy, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej, możemy zagwarantować Państwu, że wszystkie prowadzone przez nas prace, utrzymane będą na najwyższym poziomie. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania ofertowe i pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania, które odpowiadać będzie zarówno Państwa potrzebom, jak i oczekiwaniom.

Nie czekajcie i sprawdźcie sami, dlaczego warto nam zaufać!